Οι υπηρεσίες μας

-Επένδυση σε Νέα Μονάδα Ωρίμανσης Μπανανών

Η ημερήσια δυνατότητα ωρίμανσης,σήμερα ειναι στα 2.000+ κιβωτια , με 11 σύγχρονους θαλάμους ωρίμανσης. Στα πλαίσια ικανοποίησης των αναγκών της συνεχώς αυξανομένης πελατείας μας ,εχει ηδη δρομολογηθεί επένδυση  κεφαλαίων 1.000.000 ευρω, με επιπλέον 10 υπερσύχρονους θαλάμους ωρίμανσης και συντήρησης ,σύνολο 21 θαλάμους !

Η μονάδα θα ολοκληρωθεί μέσα στο 2014 και η δυνατότητα  ωρίμανσης θα ανέλθει σε 5.000 κιβώτια ημερησίως ,ητοι 800.000 κιβώτια ανα ετος .

ss ΣΤΑΔΙΟ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 1

-Σταθερή  Ποιότητα Ωρίμανσης των Μπανανών

Εχοντας επενδύσει σε υπερσύγχρονη τεχνολογία οπου ο ελεγχος ωρίμανσηςς ειναι αυτόματος μέσω ειδικού λογισμικού εγκεκριμένου από τις παραγωγούς εταιρείες ,το αποτελεσμα ειναι ο πλήρης ελεγχος των συνθηκών ανα στάδιο ωρίμανσης των μπανανών,και την εγγυημένη σταθερή Ανώτερη ποιότητα παραγωγής .