Πιστοποιήσεις

-Επένδυση  στην Ποιότητα-Πιστοποίηση

Η εταιρεία μας είναι από τις πλέον Έμπειρες και Αξιόπιστες στον Τομέα  Ωρίμανσης  Μπανανών, και είναι Πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο HACCP  ISO 9000: 2008 – ISO, 22000:2005. Για τα βιολογικά προϊόντα η εταιρεία μας πιστοποιείται από την BIOHELLAS –Ινστιτούτο Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων ΑΕ.

images

SCAN_20140708_124141185

SCAN_20140708_123627216

SCAN_20140708_123840919

SCAN_20140708_123801700

SCAN_20140708_123725466